Szkoła Modlitwy Serca

Szkoła Modlitwy Serca

Każdy z nas jest marzeniem Boga. Wieczność jest naszym domem. Chrześcijanina interesuje miłość, która nie jest z tego świata. Miłość, która jest z krzyża. Miłość, która oddaje życie za swoich nieprzyjaciół. Rdzeniem chrześcijaństwa, po którym nas poznają, jest miłość,...