Polityka prywatności

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na mojej stronie internetowej. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Łapiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Łapiński SUMUS WYDAWNICTWO, ul. Piłkarska 6, 05-220 Zielonka, NIP: 1251490657, REGON: 369041705. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować ze mną pisemnie na adres: sklep@sumuswydawnictwo.pl lub listownie na adres: Wojciech Łapiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Łapiński SUMUS WYDAWNICTWO, ul. Różana 11/3, 05-091 Ząbki, NIP: 1251490657, REGON: 369041705.

 

W jakim celu pozyskuję Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystuję?

Twoje dane osobowe są mi potrzebne i przeze mnie przetwarzane w celach:

 

 1. prowadzenie usługi newslettera w przypadku której podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda udzielona poprzez subskrypcję newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową (w tym również poprzez formularz kontaktowy), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na mojej stronie internetowej, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. marketingu bezpośredniego moich usług i produktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Przetwarzam następujące dane osobowe:

 • dane podawane dobrowolnie

W celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową przetwarzam Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W celu świadczenia usługi newslettera przetwarzam Twoje imię oraz adres e-mail. W pozostałym zakresie każdorazowo zbieram, przetwarzam i przechowuję wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.

 • dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej zbieram i gromadzę informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałem na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?

W zależności od celu, w którym przetwarzam Twoje dane osobowe, mogą być one przeze mnie przetwarzane przez następujące okresy:

 1. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 2. udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest moim nadrzędnym interesem, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 3. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej Twojej aktywności na stronie internetowej
 4. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 6. w celach marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu.

 

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. rozpoznanie używanego urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony internetowej,

 

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Korzystanie z mojej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach.

 

Korzystam z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy na mojej stronie internetowej stosują pliki cookies. Dostawcą tych narzędzi jest przede wszystkim Google Ireland Limited (Google Analytics). Więcej informacji na temat plików cookies tego podmiotu, a także zasad wykorzystywania danych w ramach ww. usługi, znajduje się w jego politykach prywatności. Dostawca ten może przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

 

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się ze mną pisemnie na adres: sklep@sumuswydawnictwo.pl lub listownie na adres: Wojciech Łapiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Łapiński SUMUS WYDAWNICTWO, ul. Różana 11/3, 05-091 Ząbki.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka mojego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzam dane na podstawie umów, dotyczących świadczenia m.in. usług IT oraz usług hostingowych. Twoje dane osobowe przekazywać mogę również dostawcom narzędzi służących do: automatyzacji marketingu, prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na mojej stronie internetowej.

W określonych przypadkach korzystam z Google reCAPTCHA, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane boty. Z tego względu może dojść do ujawnienia Google Ireland Limited Twojego adresu IP.

Podmioty te mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.