Jego Miłość

Jego Miłość

Ty i ja jesteśmy dziećmi wieczności! Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg, nasz Ojciec, wymarzył sobie Ciebie jako jedynego i absolutnie niepowtarzalnego! On stworzył Cię dla siebie, aby – właśnie takiego, jakim jesteś – umiłować Cię od początku i kochać przez całą...
Rozpoczyna się czas oczyszczenia

Rozpoczyna się czas oczyszczenia

Każdy piątek jest szczególnym zatrzymaniem się nad tajemnicą Najświętszego Serca Pana Jezusa, nad tajemnicą Eucharystii. Nie mam wątpliwości, że Pan Bóg każdego z nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, ale stworzył też na wzór świątyni. Od 2000 lat są ludzie na...
Szkoła Modlitwy Serca

Szkoła Modlitwy Serca

Każdy z nas jest marzeniem Boga. Wieczność jest naszym domem. Chrześcijanina interesuje miłość, która nie jest z tego świata. Miłość, która jest z krzyża. Miłość, która oddaje życie za swoich nieprzyjaciół. Rdzeniem chrześcijaństwa, po którym nas poznają, jest miłość,...
Walka duchowa

Walka duchowa

Istnieje głęboki związek między upadkiem kosmosu duchowego a stanem świata materii. W tej wizji świata ważną rolę odgrywają demony. Całe ziemskie życie człowieka to nieustanna walka z nimi, polegająca na przeciwstawianiu się złym myślom, wyobrażeniom i sugestiom ze...