Istnieje głęboki związek między upadkiem kosmosu duchowego a stanem świata materii. W tej wizji świata ważną rolę odgrywają demony. Całe ziemskie życie człowieka to nieustanna walka z nimi, polegająca na przeciwstawianiu się złym myślom, wyobrażeniom i sugestiom ze strony złych duchów i na dążeniu do uduchowienia materii celem przywrócenia zjednoczenia z Bogiem poprzez wiedzę kontemplacyjną. Zło ukazuje się więc u Ewagriusza jako obca w swej istocie moc, która próbuje z zewnątrz zniszczyć człowieka, atakując jego wnętrze.

Człowiek dzięki wolnej woli jest zdolny do całkowitej przemiany. Z „człowieka” może stać się „aniołem” lub „demonem”.