Kapłan, który głosi z mocą Bożą Słowo, przyciąga i wyciąga rzesze ludzi z różnych życiowych dramatów kolejny raz jest rozliczany przez grono publicystów. Kolejny raz jego słowa są analizowane, oceniane i interpretowane w mało ewangeliczny i braterski sposób.

Nie liczą się częste świadectwa nawróceń, odbudowanych relacji małżeńskich, pięknych spowiedzi tylko interpretacje fragmentów konferencji, które ktoś na własną rękę poskładał i wrzucił na swój kanał YouTube, opatrując przyciągającym, sensacyjnym tytułem.

I to daje paliwo do tego skrupulatnego pouczania księdza w mediach społecznościowych? To robią publicyści, dziennikarze, dla których priorytetem powinno być sprawdzone i wiarygodne źródło informacji? Może szukając sensacji gubimy prawdziwy sens wypowiedzi księdza?

Ksiądz Dominik jest człowiekiem, który ze wszystkich sił głosi Chrystusa. Robi to, w co głęboko ufam, z troską o drugiego człowieka i szacunkiem dla niego.

Ja znam takiego księdza Dominika Chmielewskiego, a nie jego obraz medialny, który został wykreowany w ostatnim czasie.
Jego książki trafiły do bardzo wielu osób, świadectwa Czytelników, które do nas spływają są bardzo budujące i dają nadzieję, że coraz więcej osób poznaje Boga. Nie Boga strachu czy lęku, ale Boga, który nieustannie Cię szuka swoją miłością, dla którego jesteś Umiłowaną Córką albo Synem. Boga, który powinien być obecny w Twojej rodzinie na pierwszym miejscu.

To przede wszystkim te treści są obecne w nauczaniu księdza Dominika, lecz jakoś te najważniejsze treści zostają pominięte w takich publikacjach – czyżby za mało było w nich sensacji? Są za nudne? a może za trudne?

W Kościele są środowiska, które mówią bardzo dużo o szacunku, otwartości i tolerancji, ale okazuje się że najmniej tolerancji i otwartości mają w stosunku do wiernych Kapłanów, którzy nie boją się głosić prawdy. Wtedy bogactwo i różnorodność przestaje być atutem, a okazuje się zagrożeniem.

Spróbujmy wsłuchać się w głoszone konferencje w całości, zgłębić prawdziwą treść i sens wypowiedzi, skupić się na tym co najważniejsze – na naszej relacji z Bogiem.

Wojciech Łapiński

Suplement. Ksiądz egzorcysta Zbigniew Baran. Czy zwierzęta mogą być opętane: https://www.youtube.com/watch?v=3E6P_2VgsPM

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił czynić swoim uczniom słowami: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy” (Mt 10,8). Egzorcyzm (gr. exorkizein „wyklinać”) jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy. To szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), które kapłan udziela człowiekowi w określonych sytuacjach i potrzebach.

Za: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/egzorcysci